Śmigło samolotowe

Śmigło jest podstawowym i koniecznym do działania elementem budowy każdego samolotu, bez względu na jego typ. Samo śmigło składa się z łopat oraz piasty.

Niektóre śmigła są także wyposażone w urządzenia do zmiany kąta natarcia, do ustawienia w tzw. chorągiewkę (wykorzystywane w sytuacjach uszkodzenia silnika) czy do odladzania krawędzi natarcia.

Sprawność śmigła jest zależna od prędkości samolotu – przy bardzo dużych prędkościach samolotu sprawność śmigła gwałtownie spada. Śmigła mogą być wykonane z różnych tworzyw, np.

okładziny na elewacje okładziny elewacyjne elewacyjne okładziny

z drewna czy metalu. W zależności od wielkości samolotu wykorzystuje się śmigła różnego typu.

W małych samolotach najczęściej montuje się śmigła dwułopatowe, o stałym skoku, natomiast w większych samolotach stosuje się śmigła o zmiennym skoku, co ma poprawić ich sprawność. W dużych samolotach śmigła są też zbudowane z większej liczby łopat, zazwyczaj od trzech do sześciu.

Śmigła o wielu łopatach są nazywane wentylatorami. Śmigła, które mają duży moment bezwładności pełnią też rolę koła zamachowego.

psim