Jak powstają tworzywa sztuczne metodą prasowania tłocznego?

Produkty wyprodukowane metodą prasowania tłocznego cechują dobre własności mechaniczne i termiczne.

Prasowanie tłoczne lub przetłoczne to forma przetwórstwa tworzyw sztucznych, które polega na wprowadzeniu tworzywa w postaci płynnej do formy prasowniczej. Materiał wypełnia dokładnie całe gniazdo formy, a po upływie pewnego czasu ogrzewania zmiękczane tworzywo zaczyna gęstnieć, a następnie przekształca się w postać całkowicie utwardzoną, sztywną na gorąco, nierozpuszczalną, niezdolną do powtórnego zmiękczenia.

Sama forma prasownicza składa się z dwóch podstawowych części: stempla, który nadaje wyprasce kształt wewnętrzny oraz matrycy, która nadaje jej kształt zewnętrzny.

Metody prasowania dzielimy na:

– prasowanie tłoczne na gorąco – uplastycznianie lub utwardzanie zachodzą pod wpływem ciepła doprowadzonego z zewnątrz,

– prasowanie tłoczne na zimno – wszystkie fazy przebiegają bez doprowadzenia ciepła z zewnątrz.

Produkty z tworzyw sztucznych przetworzonych tą metodą charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi i termicznymi.

www.scartshow.pl


http://ewpa-sklep.pl/category/czesci-zamienne-zeby-do-lyzek https://inducomp.pl/produkty/tasmy-piankowe/