Fenoplasty – cechy charakterystyczne i możliwe zastosowanie

Fenoplasty to tworzywa sztuczne, z których wykonuje się m.in. obudowy aparatów fotograficznych, uchwyty narzędzi itp.

Fenoplasty to tworzywa sztuczne na bazie żywic otrzymywanych w wyniku polimeryzacji fenolu i formaldehydu. Zalicza się je do grupy duroplastów, czyli żywic utwardzalnych, przechodzących nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony w wyniku działania podwyższonej temperatury lub pod wpływem czynników chemicznych.

O popularności w przemyśle fenoplastów zadecydowały takie cechy charakterystyczne jak: sztywność, stabilność wymiarów, nierozpuszczalność, nietopliwość oraz dobre własności elektroizolacyjne. Te tworzywa sztuczne mają też jednak swoje wady – przede wszystkim kruchość i brak możliwości powtórnego formowania.

rodzina.antykoncepcyjnie.com.pl

Fenoplasty wykorzystuje się dziś m.in. do produkcji: obudów aparatów telefonicznych, radiowych i fotograficznych (w postaci tłoczyw do prasowania), galanterii, uchwytów narzędzi, form (w postaci żywic lanych), okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł (w postaci tłoczyw).

kwarcowespieki.pl 42crmo4+qt