Budowa akumulatora

Występujący w pojazdach osobowych, jak i ciężarowych akumulator jest jednym z głównych źródeł prądu. Jego podstawowym zadaniem jest akumulowanie, jak również udostępnianie energii elektrycznej.

W związku z tym warto wiedzieć, z czego składa się taki akumulator i jak wygląda od środka. Główny element akumulatora stanowi obudowa stworzona z kwasoodpornego tworzywa.

To ona gwarantuje właściwe położenie źródła energii i chroni jego wewnętrzne elementy. Natomiast we wnętrzu akumulatora znajduje się zestaw ogniw w postaci płyt dodatnich i ujemnych.

Płyty o tym samym ładunku stanowią odrębne ogniwa, które oddzielone są od siebie za pomocą separatorów. W sytuacji, gdyby nie było wspomnianego separatora, mogłoby dojść do zetknięcia się płyt o przeciwnych ładunkach, co doprowadziłoby do zwarcia.

Przepływ prądu pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi zagwarantowany jest dzięki znajdującemu się we wnętrzu akumulatora elektrolitu (czyli roztworu kwasu siarkowego). Warto pamiętać również, że istotnym elementem akumulatora są końcówki ogniwa ujemnego i dodatniego, czyli tak zwane „końcówki biegunowe” oznaczone jako plus i minus.

Stanowią one połączenie ogniwa z obwodem elektrycznym znajdującym się w pojeździe. Jak widać akumulator, mimo swoich niewielkich rozmiarów, jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym w budowie.

Natomiast znajdujący się w jego wnętrzu precyzyjnie wykonany układ elementów zapewnia właściwą pracę i skuteczność użytkowania pojazdu w każdych warunkach atmosferycznych.

maszyny sitodrukowe akcesoria do vanów