Silnik turbowentylatorowy

Silnik turbowentylatorowy jest rodzajem silnika turboodrzutowego dwuprzepływowego, który jest najczęściej wykorzystywanym w przemyśle lotniczym typem silnika. Silniki tego rodzaju są rozwinięciem silników dwuprzepływowych, a ich głównym celem jest zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa.

Ponieważ podczas pracy silniki turbowentylatorowe emitują gazy wylotowe z mniejszą prędkością, to tym samym są mniej hałaśliwe. Silniki te mają też zazwyczaj konstrukcję dwuwałową i łączą stopnie turbiny niskiego ciśnienia z wentylatorem oraz stopnie turbiny wysokiego ciśnienia ze sprężarką wysokiego ciśnienia.

Silniki turbowentylatorowe są bardzo wydajne w pracy. Obecnie są też jednymi z najczęściej stosowanych silnikami w lotnictwie komunikacyjnym.

Decyduje o tym nie tylko ich wydajność pracy, ale także wcześniej wspomniany niski poziom hałasu i duży ciąg jednostkowy, który jest bardzo ważny zwłaszcza przy starcie samolotu. Poza samolotami pasażerskimi silniki turbowentylatorowe są też montowane np.

https://sztandar.info

w myśliwcach.

http://corradolaser.pl/ wykroje z taśmy