Jak powstają polimery biodegradowalne?

Niektóre tworzywa sztuczne ulegają naturalnemu rozkładowi przez bakterie i grzyby.

Polimerami biodegradowalnymi nazywamy tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji, czyli rozkładu biologicznego. Takie tworzywa są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus. Polimer za biodegradowalny uważa się w przypadku, gdy w całości ulega rozkładowi przez bakterie i grzyby obecne w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy.

Tworzywa biodegradowalne są wytwarzane z surowców odnawialnych takich jak cukry pochodzące z kukurydzy albo z surowców petrochemicznych. Można je przetwarzać przy wykorzystaniu większości standardowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.

www.1jestkokon.com

Większość tworzyw sztucznych ulegających biodegradowalności należy do klasy poliestrów, choć kilka uzyskiwanych jest z innych materiałów takich jak np. modyfikowana skrobia.

Przykładami polimerów biodegradowalnych są m.in. poli(kwas mlekowy), polihydroksymaślan (PHB), polikaprolakton (PCL), poliglikolid (poli(kwas glikolowy, PGA), polihydroksyalkanolany (PHA), modyfikowany PET, modyfikowana skrobia.

wycinarka wodna https://euroland.pl/produkty/a01-sublimacja/d01-panele,2,7794