Przemysł wydobywczy ropy naftowej w Polsce

Ropa naftowa jest surowcem energetycznym, który ma niebagatelne znaczenie dla światowych rynków. W naszym kraju jej zasoby są niewielkie, co sprawia, że odgrywa mniejszą rolę w polskim przemyśle wydobywczym.

Szacuje się, że zasoby występujące w Polsce wynoszą zaledwie 4,3 miliona ton. Ropa naftowa wydobywana jest w południowej części Polski, północno-zachodniej oraz u wybrzeży Bałtyku.

Co ciekawe, właśnie w Polsce, w pobliżu Gorlic, znajduje się jeden z najstarszych szybów naftowych. Jego historia sięga lat 50-tych XIX wieku.

Tam też znajduje się jedna z pierwszych rafinerii naftowych na świecie. Podobnie jak w przypadku gazu ziemnego, zapotrzebowanie na ropę naftową jest uzupełniane poprzez importowanie jej z Rosji.

To sprawia, że Polska jest energetycznie uzależniona od wschodniego sąsiada, co stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Polska powinna podjąć kroki zmierzające do importowania ropy od różnych dostawców, aby uniknąć kryzysu energetycznego w razie pogorszenia stosunków z Rosją.

kruszywo sobótka https://www.lamix.pl/