Projekt TYTAN

Polskie wojsko stara się dążyć do ciągłego rozwoju, by nie pozostawać w tyle za siłami zbrojnymi, należącymi do potężnych sąsiadów. W obliczu wielu zagrożeń i konfliktów, wizja wybuchu wojny staje się coraz bardziej realna.

Sposobem na to, by polskie oddziały nie okazały się bezbronne na polu walki, którym będą teraz rządzić nowe technologie, ma być TYTAN. Projekt wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej TYTAN wystartował już w roku 2007, natomiast jego wprowadzenie przewiduje się obecnie na lata 2016-2017.

Jego celem jest jak najlepsze wyposażenie każdego żołnierza na wojnę przy użyciu zdobyczy współczesnej nauki oraz techniki. Człowiek, na czas zbrojnej potyczki, ma stać się „cyborgiem” i na jego wzór pozostać praktycznie nie do zniszczenia przez wroga.

Specjaliści zapowiadają, że dzięki licznym urządzeniom, w które zostanie zaopatrzony, żołnierz będzie wiedział dosłownie wszystko o polu walki. Na jego wyposażenie złoży się między innymi wielowarstwowa kamizelka kuloodporna, karabin z wyrzutnią rakiet czy opcjonalnie monokularowy wyświetlacz z kamerą.

Podstawę TYTAN-a będzie stanowić specjalny system dowodzenia, za sprawą którego komputery uzyskają zdolność monitorowania całego pola walki oraz funkcji życiowych poszczególnych żołnierzy. Jako jego największą zaletę przedstawia się brak sztywnych ram, w razie potrzeby pozwalający na wprowadzanie koniecznych zmian.

Projekt ma w przyszłości konkurować z najlepszymi indywidualnymi uzbrojeniami, wprowadzonymi już chociażby we Francji czy w Niemczech.

sabaf palniki