Polskie Kopalnie Granitu

Przemysł wydobywczy w Polsce bazuje nie tylko na surowcach energetycznych, ale również na surowcach mineralnych występujących w Polsce. Jednym z przedsiębiorstw zajmujących się wydobywaniem granitu na terenie naszego kraju jest spółka Polskie Kopalnie Granitu.

Spółka Polskie Kopalnie Granitu, jak już wcześniej zostało wspomniane, prowadzi działalność wydobywczą oraz produkcyjną kruszyw granitowych. Obszarem działania są dwie miejscowości.

www.stefanhula.com

Kopalnia Granitu „Chwiałków I” znajduje się na obszarze gminy Marcinowice, w powiecie świdnickim, na Dolnym Śląsku. Z kolei druga, Kopalnia Granitu „Gębczyce” położna jest w powiecie Strzelińskim, również na terenie województwa dolnośląskiego.

Wydobywane kruszywa wykorzystywane są w budownictwie, zarówno drogowym i kolejowym, jak i hydrotechnicznym i inżynieryjnym. Wydobycie granitu odbywa się przy pomocy najnowocześniejszych technologii.

W kopalniach przeprowadzono modernizacje oraz zatrudniona się wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co pozwala na terminowe dostawy granitu na polski rynek.

program pc przenośnik kapsułek