Kopalnia Węgla Kamiennego Victoria

Niedziałająca już kopalnia Victoria znajduje się w Sobięcinie, prowadzono z niej wydobycie w latach 1892–1993. Powstała w 1892 roku w wyniku połączenia trzech innych kopalń: Glückhilf, Friedenshoffnung oraz Julius.

W 1984 roku przy kopalni Victoria zaczęto budować szyb Kopernik. Z założenia szyb ten miał być głównym szybem wydobywczym nowej kopalni.

Wydrążono wówczas otwór o głębokości 1100 metrów. Kopalnia Victoria szybko zwiększała swoje wydobycie a co za tym idzie zaczęła coraz więcej zarabiać.

Kiedy po 1989 roku rozpoczął się proces likwidacji zakładów przemysłowych zasypano szyb Kopernik. Wówczas kopalnie były zamykane pierwsze w kolejności.

Wiele z prowadzonych inwestycji w kopalni Victoria nie zostało dokończonych. W latach działania kopalni doszło w niej także do katastrofy górniczej.

Przyczyną katastrofy był wybuch metanu. W momencie tragedii w kopalni pracowało 35 górników, mimo podjęcia akcji ratunkowej nie udało się wszystkich uratować i jedynie 14 z nich przeżyło.

tabletki solne ciech

10 z ocalonych mężczyzn trafiło natomiast do szpitala z ciężkimi obrażaniami oraz poparzonymi drogami oddechowymi.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza https://www.llentab.pl/kontakt/torun/