Kopalnia Węgla Kamiennego Julia

Kopalnia Węgla Kamiennego Julia znajduje się w Wałbrzychu, lecz obecnie już nie działa. Wydobycie w niej było prowadzone w latach 1770–1996.

Dzisiaj, na terenie dawnej kopalni, znajduje się Muzeum Przemysłu i Techniki. W latach 30.

rozbudowano kopalnię i wdrożono kilka nowych technologii, dzięki czemu można było znacznie zwiększyć wydobycie. W XIX wieku kopalnie powiększona też o kilka nowych pół górniczych.

Przy kopalni wybudowano także elektrownie, którą po kilku latach także rozbudowano. Do zakończenia II wojny światowej kopalnia funkcjonowała pod nazwą Fuchs.

Kiedy zakład został przejęty przez Polskę kopalnię nazwano Julia. Jednak w bardzo krótkim czasie nazwę ponownie zmieniono, tym razem na Biały Kamień.

Pod tą nazwą kopalnia działała zaledwie 4 lata, gdyż po tym czasie kopalnie nazwano Thorez. Taki stan utrzymywał się aż do roku 1993, w którym to powrócono do nazwy Julia.

Ponieważ wydobycie w Julii nie było opłacalne, zarząd podjął decyzję o zamknięciu kopalni i postawieniu jej w stan likwidacji.

Zapmaster www.michor.pl/rozcienczalniki-do-farb.html