Kopalnia Piasku Kotlarnia

Przemysł wydobywczy w Polsce to nie tylko kopalnie węgla, ale również przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem kruszywa. Jedną z takich firm jest Kopalnia Piasku Kotlarnia. Spółka Kopalnia Piasku Kotlarnia została utworzona w 1991 roku na skutek przemian gospodarczych. Zlikwidowane zostało Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego. Spółka powstała jako przedsiębiorstwo należące do państwa, ale z czasem podjęto próby prywatyzacji. I tak najpierw Kopalnia Piasku Kotlarnia była własnością XV NFI Hetman.

W 2002 roku jedną trzecią akcji przejęła Inwestycyjna Grupa Budowlano-Surowcowa. Proces prywatyzacji spółki zakończył się dopiero w 2013 roku. Jedna czwarta akcji, które należały do Skarby Państwa, stała się własnością Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych Budostal-8. Przedsiębiorstwo trudni się wydobyciem piasku budowlanego oraz pospółki, które wykorzystuje się w produkcji żwirów i pracach inżynieryjnych. Jest właścicielem odkrywkowej kopalni piasku w Kotlarni, której historia sięga lat 60-tych XX wieku. Prace wydobywcze prowadzone są na dwóch polach wydobywczych będących częścią złoża Kotlarnia Pole Północne.

Warto nadmienić, że jest do jedno z największych złóż piasku podsadzkowego w Polsce.

Siatki magazynowe taśma dwustronnie klejąca