Konstrukcje podwozia samolotowego

Wyróżnia się kilka podstawowych typów konstrukcji podwozia samolotowego. Pierwszy z nich to typ klasyczny. W takim układzie dwie główne golenie podwozia umieszcza się przed środkiem ciężkości płatowca. Są one rozstawione na boki w linii poprzecznej do osi płatowca w celu zapewnienia stabilności na podłożu.

Pod ogonem natomiast montuje się pomocnicze kółko ogonowe lub płozę ogonową. Inny układ podwozia to tzw. typ trójpodporowy. W tym układzie dwie główne golenie podwozia umieszcza się za środkiem ciężkości płatowca i rozstawia się je na boki w linii poprzecznej do osi płatowca.

Pod częścią dziobową montuje się natomiast pomocniczą goleń. Kolejnym typem konstrukcji podwozia jest układ jednotorowy. W tym układzie dwie główne golenie podwozia montuje się w osi symetrii płatowca. Tylną goleń umieszcza się za jego środkiem ciężkości, a przednią pod częścią dziobową.

Montuje się też dodatkowe koła pod skrzydłami, aby zwiększyć stabilizację samolotu na ziemi. Taki układ konstrukcji podwozia jest jednak najrzadziej stosowany w budowie samolotu.

instalacje przeciwpożarowe dso http://kwarcowespieki.pl/nowe/jak-dbac-o-spieki-kwarcowe-i-jak-dlugo-one-sluza/