Kody recyklingu tworzyw sztucznych

Aby ułatwić ponowne przetworzenie tworzyw sztucznych, produkty z nich wykonane oznacza się specjalnymi kodami.

www.onlineubezpieczenia.com.pl

Szacuje się, że obecnie na całym świecie produkuje się ponad 700 rodzajów tworzyw sztucznych. Większość z nich nadaje się do ponownego przetworzenia, ale aby tak się stało, konieczna jest właściwa segregacja odpadów. Zdarza się przecież, że różnice między jednym tworzywem sztucznym a drugim można rozpoznać jedynie w wyniku testów laboratoryjnych.

Aby ułatwić recykling, stworzono system kodów, które umieszcza się na produktach wykonanych z tworzyw sztucznych. Każdy kod ma postać trójkąta utworzonego z trzech strzałek z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wewnątrz którego znajduje się liczba oznaczająca kod tworzywa. Dodatkowo pod trójkątem umieszcza się skrót literowy wraz ze skrótem związku chemicznego, z którego wyprodukowano daną przedmiot. Przykładowo polichlorek winylu ma skrót PVC, politereftalan etylenu – PET, a polistyren – PS. To dzięki tym oznaczeniom w sortowniach odpadów wiadomo, z jakim rodzajem tworzywa sztucznego ma się do czynienia.

Side load carton packaging system ajan