Innowacyjna produkcja opon samochodowych

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej pracuje nad innowacyjną technologią, która będzie wykorzystywana przy produkcji opon samochodowych.

Nowa technologia możliwa jest do wdrożenia, dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego antyutleniacza chinolowego, który służy do stabilizacji polimerów.

Dzięki zastosowaniu nowego środka chemicznego – TQM, materiał z którego produkuje się opony samochodowe będzie o wiele bardziej wydajny oraz przyjazny środowisku.

Dzięki tej innowacji, z mieszanki zostaną wyeliminowane substancje szkodliwe – aniliny, a same opony będą posiadały o wiele lepsze właściwości stabilizujące.

Placówka badawcza pracująca nad nową technologią produkcji opon samochodowych działa od 1952 roku.

Ma na swoim koncie 879 nowych technologii i 1592 patentów, w tym aż 57 uzyskanych za granicą.

Jej prace badawcze skupiają się głównie na syntezie i technologii organicznej, rozdzielaniu gazów, technologii przetwarzania surowców odnawialnych, technologii polimerowej, fizykochemii, inżynierii chemicznej, ochronie środowiska oraz utylizacji odpadów.

centrala csp system klasy erp