Innowacja produktowa

Innowacja produktowa to udoskonalenie posiadanego produktu lub wprowadzenie na rynek produktu całkowicie nowego, posiadającego nowe cechy i funkcjonalności.

Innowacji tej można dokonać poprzez ulepszenie specyfikacji technicznej produktu, zastosowanie nowych materiałów i komponentów w produkcji wyrobu, wprowadzenie nowego oprogramowania, polepszenie łatwości obsługi oraz zastosowanie nowych funkcjonalności.

Te ulepszenia, firma może wprowadzić na podstawie własnej działalności badawczo-rozwojowej lub poprzez współpracę z innymi firmami i instytucjami.

Może także zakupić nowe patenty, licencje, know-how, nowocześniejsze maszyny i urządzenia.

wyjazd.poradnikedukacyjny.waw.pl

Dla kontrastu, warto wskazać szereg zmian, które nie kwalifikują się jako innowacja produktowa.

Nie zalicza się do niej drobnych zmian i ulepszeń w obrębie produktu, zaplanowanych aktualizacji i modernizacji, regularnych zmian wynikających ze zmiany sezonu zimowego i letniego (na przykład w produkcji odzieży) oraz produktów modernizowanych i ulepszanych tylko i wyłącznie pod potrzeby jednego klienta.

http://e-keller.pl/sitodruk/ przechowywanie narzędzi