Górnośląskie Zagłębie Węglowe

Górnośląskie Zagłębie Węglowe jest polsko-czeskim zagłębiem, którego obszar zawiera jedne z największych zasobów węgla kamiennego. Na tym obszarze prowadzona jest też jego najintensywniejsza eksploatacja – zarówno w Polsce jak i w Czechach. Jak udowodniono w najnowszych badaniach w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym znajdują się także duże zasoby metanu. Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego mieści się w Polsce na terenach Górnego Śląska oraz Małopolski, a na terenie czeskim znajduje się w kraju morawsko-śląskim.

Na terenie województwa małopolskiego występują największe zasoby węgla, głównie w okolicach powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, olkuskiego oraz wadowickiego. W Czechach zaś najbogatsze złoża obejmują teren pomiędzy Ostrawą a Karwiną. Na całym terenie Górnośląskiego Zagłębia węglowego jest ponad 120 złóż węgla kamiennego, z czego zagospodarowanych jest jedynie 50 z nich. Na terenie Polski Górnośląskie Zagłębie Węglowe zajmuje obszar około 5 400 kilometrów kwadratowych, zaś na terenie Czech niespełna 1000 kilometrów kwadratowych.

http://www.toolmex-truck.com.pl/ zarządzanie serwisantami