Co można zastąpić tworzywem sztucznym?

Tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały przemysł, pozwalając zastąpić niemal wszystkie tworzywa naturalne.

Polipak

Tworzywami sztucznymi nazywamy materiały złożone z polimerów syntetycznych (niewystępujących naturalnie w przyrodzie) lub ze zmodyfikowanych polimerów naturalnych z dodatkiem plastyfikatorów, stabilizatorów, napełniaczy, barwników itd.

Na ich niebywałą popularność wpłynęło przede wszystkim to, że można nimi zastąpić właściwie każde tworzywo naturalne, czyli np. szkło, metal, drewno z ukrainy cena i wiele innych.

Takie naturalne materiały są zastępowane tworzywami sztucznymi ze względu na niższe koszty produkcji oraz w wielu przypadkach znacznie lepsze parametry np. odporności, długotrwałości, wytrzymałości i wielu innych. Na dodatek w większości przypadków tworzywa sztuczne podlegają recyklingowi, czyli można je ponownie przetworzyć do ponownego wykorzystania.

Dzięki temu tworzywa sztuczne są dziś stosowane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu i towarzyszą człowiekowi w codziennych czynnościach.